ولو مکالته ولو مکالته
دیزل ژنراتور های تولید شده از موتور دیزل ولوو قابلیت کوپل با تمام ژنراتور های یک سر بلبرینگ را دارا هستند. با توجه به استاندارد شدن ژنراتورهای یک سر بلبرینگ در صنعت دیزل ژنراتور ها امروزه استفاده از واسط کوپلینگ در تولید و اتصال دیزل و ژنراتور حذف گردیده است.

ولو مکالته

saadico