ژنراتور ژنراتور
انواع ژنراتور استمفورد (stamford) در مدل های گوناگون ارائه می شود

ژنراتور

saadico