پرکینز مکالته

دیزل ژنراتور کامینز مکالته ،شامل کوپله موتور دیزل کامینز با ژنراتور مکالته ایتالیا است . شرکت آمریکایی انگلیسی کامینز (Cummins) یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده موتور دیزل در دنیا است . کارخانه های این شرکت در بسیاری از کشور ها از جمله هند ،برزیل ،چین و … در حال فعالیت است .

دیزل ژنراتور پرکینز

saadico